We maken

Interventienet.nl

Voor 

Therapietrouw

Voor onderzoeksinstituut Nivel heeft Flores.nl het platform www.interventienet.nl ontwikkeld.
Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Met het platform interventienet.nl wil Nivel in samenwerking met het Radboud Universitair medisch centrum en de Sint Maartenskliniek een overzicht geven van interventies ontwikkeld om de therapietrouw aan (chronische) medicatie te verbeteren. Interventienet.nl is de vindplaats voor therapietrouw interventies en voor een ieder die met therapietrouw aan de slag wil.

Formulier
Na de kick off in april 2019 met alle betrokken partijen is flores.nl aan de slag gegaan met het bouwen van het formulier waarmee de medische researchers de informatie over hun interventie kunnen toevoegen. Per interventie wordt beschreven wat de inhoud ervan is, wat de implementeerbaarheid is in de dagelijkse praktijk en het onderzoek waarmee de effectiviteit is geëvalueerd.

Bevorderen therapietrouw en verlagen van de zorgkosten
Behandelend artsen/specialisten kunnen zoeken naar de interventie die bij hun patiënt of patiëntgroep past om te zorgen dat ze trouw blijven aan hun therapie. Depressieve mensen die antidepressiva krijgen, denken vaak zelf te kunnen stoppen met de medicatie als het beter met ze gaat. Vaak krijgen ze dan een enorme terugval waar ze moeilijker weer uit komen. Door interventies toe te passen die de therapietrouw bevorderen, hoop je dat je niet alleen je patiënten beter geholpen zijn maar ook de zorgkosten te verlagen.