Blog

NGO’s en transparantie: gaat dat samen? 

Door 

Martin geïnterviewd door Kim

Martin Drenth, Senior Architect bij Flores.nl vertelt over de ontwikkeling IATI Insights, een tool waarmee je IATI-publicatie wordt omgezet naar een mooi en overzichtelijk Dashboard.

Kun je iets vertellen over de totstandkoming van het IATI Insights dashboard?


Een belangrijk onderdeel van het werk van een NGO is het monitoren van project-geldstromen en resultaten die worden behaald met hun projecten. In dat verband rapporteren veel NGO’s hun resultaten volgens de standaard van IATI. IATI (het International Aid Transparancy Initiative) is een initiatief van de VN dat ernaar streeft zo transparant en volledig mogelijk de geldstromen en resultaten van ontwikkelingsorganisaties in kaart te brengen. Elke organisatie die zich bij dit initiatief heeft aangesloten, rapporteert door middel van het publiceren van een XML-bestand op de openbare IATI registry.

In Nederland, Engeland en Denemarken ben je als NGO verplicht om je data te publiceren in IATI. Zo rapporteert een klant van ons, Plan Nederland, ook op IATI. Zij hadden een sterke behoefte om deze gepubliceerde (publiekelijk beschikbare) informatie te kunnen bekijken in een overzichtelijk dashboard, met name gecombineerd met de informatie van vier andere organisaties, waarmee Plan in een alliantie deelnam. Samen met Plan hebben we toen de eerste versie van wat nu IATI Insights heet ontwikkeld. Het XML-publicatiebestand dat we uit IATI halen, wordt door Power BI uitgelezen en omgezet naar overzichtelijke tabellen & grafieken in een aantal interactieve dashboards.

Waarom vergroot het IATI Dashboard de traceerbaarheid en transparantie?


Met de komst van het IATI Dashboard creëren we, onder andere, inzicht in de geldstromen van de activiteiten van een NGO. Van het geld dat bij een NGO binnenkomt of uitstroomt, kun je nu heel goed zien aan welke activiteiten het gekoppeld is. Je ziet waar het geld vandaan komt (bijvoorbeeld een inkomend fonds, inkomende of uitgaande toezegging, overmaking naar een andere organisatie, enz.) en hoe het wordt besteed.

Is het ook mogelijk om de impact van een resultaat te meten?


De impact van resultaten meten is lastig, hierover zijn alle NGO’s het eens. Wat meet je, hoe meet je dat en zijn deze metingen wel representatief? Om inzicht te creëren moeten indicatoren worden opgesteld die de resultaten meetbaar maken. Een NGO bepaalt zelf welke indicatoren dit zijn, wat het gevaar van subjectiviteit meebrengt. Er is hier ook nog geen (nationale of internationale) standaard voor. Dit maakt het vergelijken extra lastig. Nog moeilijker wordt het als je deze resultaten wilt relateren aan de 17 ‘high end’ duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waarnaar iedere NGO in haar rapportages verwijst. Er is hier nog een lange weg te gaan, maar het begin is er.

Is het mogelijk om in Dynamics 365 je IATI gegevens te rapporteren?

Jazeker! Als NGO kun je een ‘extensie’ op Microsoft Dynamics implementeren: de Nonprofit Accelerator. Het is een uitbreiding van entiteiten op je CRM pakket, die van toepassing zijn op NGO’s. Bovenop de Nonprofit Accelerator is het mogelijk om de IATI extensie toe te voegen. Hiermee kun je als NGO direct in je CRM de gegevens volgens de IATI standaard invoeren en een IATI publicatiebestand genereren die je kunt rapporteren naar de IATI registry.

Is het IATI Dashboard ook zichtbaar binnen Dynamics 365?

Ja, we zijn druk bezig om de gegevens die je invoert ook direct inzichtelijk te maken in het IATI Dashboard binnen Dynamics 365. Je ziet dan alleen de gegevens van je eigen organisatie. Daarmee kan je dus heel snel zien of je ingevoerde gegevens wel correct zijn volgens de IATI standaard.

Hoe heb je bepaald welke informatie je weergeeft en op welke manier, zodat je in een oogopslag kunt zien waar het om gaat?

Samen met ervaringsdeskundige Thea Scheepers van Plan Nederland hebben we op basis van de informatiebehoefte van Plan Nederland bekeken hoe de data het beste kan worden weergegeven. Op basis van interviews met andere NGO’s en seminars met NGO’s zijn de getoonde grafieken, tabellen, en andere ‘visuals’ getoetst op hun waarde. Maar het IATI Insights dashboard is nooit af; als er nieuwe inzichten komen en betere suggesties, kunnen we deze ook implementeren.

Wat betekenen “blanks” in je dashboard en hoe ga je ermee om?

Het kan zijn dat er aan de invoerzijde iets niet goed is ingevuld of een veld is leeggelaten. Als bijvoorbeeld een budget niet of verkeerd is geregistreerd, wordt deze niet of foutief getoond. Het is dan zaak terug te keren naar de invoerzijde om de gewenste content alsnog in te voeren. Het IATI Insights dashboard helpt je dus ook inzicht te krijgen over de kwaliteit van je eigen invoer.

Wat is je toekomstwens m.b.t. de ontwikkeling van het dashboard?

Het lijkt me geweldig om een IATI publicatie van één of meer andere NGO’s in te kunnen lezen en deze te combineren met je eigen gegevens, zodat je je gegevens kunt vergelijken met andere NGO’s. Wij zijn hiermee al bezig en hebben de eerste concepten hiervoor reeds klaarliggen.