We implementeren

Brightspace

Voor 

hoger onderwijs

Als partner van D2L, zorgt Flores voor de implementatie van het Learning Management Systeem Brightspace op hogescholen en universiteiten. Brightspace is een digitale leeromgeving waarin docenten en studenten met elkaar kunnen communiceren. Het systeem kan het onderwijs goed ondersteunen en daarmee ook de leer- en gebruikservaring van studenten en docenten verbeteren.

Docenten kunnen er alle informatie rondom het vak dat ze geven, delen met de student. Studenten kunnen er naast vakinhoudelijke informatie onder andere virtueel lessen volgen, zich inschrijven voor cursussen, documenten met elkaar delen en vak gerelateerde quizzes maken.

Inspelen op onderwijsvernieuwing

Inmiddels maken steeds meer onderwijsinstellingen de overstap naar Brightspace. Ten opzichte van andere Learning Management Systemen biedt Brightspace meer mogelijkheden om in te spelen op actuele onderwijsvernieuwingen. De wensen van docenten en studenten en de mogelijkheden van het systeem kunnen op elkaar worden afgestemd. Kristiaan en Alex van Flores werken sinds 2016 met Brightspace. Inmiddels behoren TU Delft, Radboud Universiteit Nijmegen, Codarts Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam tot onze Brightspace klanten. We hebben verschillende diensten geleverd, zoals implementatie ondersteuning, training, advies, technisch applicatiebeheer en functioneel beheer.

Ondersteuning bij implementatie
Sinds mei 2018 werkt Kristiaan aan de implementatie van Brightspace op de Hogeschool van Amsterdam. Als Brightspace specialist met kennis van de Nederlandse onderwijsmarkt kan hij goede ondersteuning bieden bij vraagstukken en keuzes die moeten worden gemaakt. Hij is de spil tussen de werkvloer en de IT-medewerkers die Brightspace configureren. Kristaan: ’Elke faculteit van de HvA heeft zijn eigen projectleider en aan de andere kant heb je de afdeling IT die het systeem configureert. Ik vind het een leuke en uitdagende rol om de spil daartussen te zijn en de vertaalslag van vraag naar aanbod te maken.’

Functioneel beheer

Alex verzorgt voor de faculteit Gezondheid en Sport het functioneel beheer van Brightspace. Hij beantwoordt vragen van docenten en voert verbeteringen aan het systeem door. Daarnaast heeft Alex bij de HvA ook als technisch applicatiebeheerder Brightspace gewerkt voor de centrale IT staf dienst. Tot slot geeft hij docenten trainingen over het systeem. 

Onderwijsvernieuwing

Steeds meer onderwijsinstellingen maken de overstap naar Brightspace. Ten opzichte van andere Learning Management Systemen biedt Brightspace meer mogelijkheden om in te spelen op actuele onderwijsvernieuwingen. 

Vraag en aanbod 

De wensen van docenten en studenten en de mogelijkheden van het systeem kunnen op elkaar worden afgestemd.

Kennismaking 

Vanaf september 2019 gebruiken alle docenten en studenten van de HvA Brightspace. Bekijk hier het filmpje waarin ALO-docent Huib van de Kop zijn studenten laat kennismaken de digitale leeromgeving.

Meer informatie 
Voor meer informatie over Brightspace en de mogelijkheden die Flores.nl kan bieden, bel 020 463 09 35 of stuur een e-mail naar info@flores.nl.